Code of Conduct

STIEBEL ELTRON Groupin käyttäytymissäännöt

Kestävän yritystoiminnan edut huomioon ottaen STIEBEL ELTRON -ryhmän käyttäytymissäännöt ovat koko yhtiötä koskevat yhtenäiset käytännesäännöt, joiden tarkoituksena on tarjota yrityksen työntekijöille puitteet eettiseen toimintaan päivittäisessä työssään.

Nämä käytännesäännöt perustuvat ylimmän johdon lakisääteisiin määräyksiin ja toimintaamme koskeviin vaatimuksiin. Käytännesääntöjen noudattamista seurataan tiukasti sisäisesti ja laajennetaan mahdollisuuksien mukaan yrityksen toimittajiin vastaavan sitoumuksen vaatimusten mukaisesti.