Järjestötoiminta

Kansalliset ja kansainväliset puitteet

STIEBEL ELTRON osallistuu voimakkaasti yhdistystyöhön. Sekä kansallisesti että kansainvälisesti STIEBEL ELTRON työskentelee muiden yritysten kanssa asettamalla standardeja ja asettamalla puitteet poliittisille päätöksille ja tekniselle kehitykselle. Osallistuminen yhdistyksiin mahdollistaa läheisen viestinnän ja suuren tiedonvaihdon markkinaosapuolten välillä. Alla muutamia esimerkkejä, laajemmin tietoa järjestötoiminnasta löydät sivun alalaidassa olevan linkin kautta.

EHPA – Euroopan lämpöpumppu-yhdistys

Euroopan Lämpöpumppuyhdistys  (EHPA) edustaa Euroopan lämpöpumppualan etuja. Sen jäseninä ovat lämpöpumppujen ja komponenttien valmistajat sekä tutkimuslaitokset, yliopistot, laboratoriot ja energiavirastot. Tavoitteena on edistää lämpöpumpputekniikkaa Euroopan markkinoilla asuin-, liike- ja teollisuuskäyttöön. EHPA tarjoaa teknisiä ja taloudellisia tietoja eurooppalaisille, kansallisille ja alueellisille viranomaisille ja elimille lainsäädännön, sääntelyn ja energiatehokkuuden alalla. Kaikilla toimilla pyritään poistamaan nykyiset markkinoiden esteet lämmitys- ja jäähdytyslämpöpumppujen markkinakehityksen vahvistamiseksi.

SULPU ry - Suomen Lämpöpumppuyhdistys

Suomen Lämpöpumppuyhdistyksen tarkoituksena on valvoa lämpöpumppualalla toimivien ammatinharjoittajien yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvottelutilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä.