Energy Campus

Kun yrityksen DNA yhdistyy arkkitehtuuriin. STIEBEL ELTRONin uusi Energy Campus.

Yrityksen DNA on sen ydinosaamisessa. Energy Campus tarjoaa meille tilaisuuden tuoda esille ydinosaamistamme. Plusenergiarakennuksessa voimme hyödyntää alan johtavaa osaamistamme: Tulevaisuuden tuote- ja järjestelmäratkaisut verkotetaan älykkäästi. Jaamme osaamisemme yrityskumppaneillemme ja kävijöillemme jatkuvalla tekniikkatiedon siirrolla. Näin lunastamme markkinalupauksemme; täynnä energiaa, ja lisäämme STIEBEL ELTRONin tunnettuutta.

"Tulevaisuuden arkkitehtuurissa yhdistyvät kestävä kehitys ja energiatehokkuus. Hyödynnämme plusenergiastandardia aina kun mahdollista. Energy Campus on tämän uuden rakennustavan pioneeri."
Prof. Manfred Hegger, johtaja, HHS Planer + Architekten AG

Energy Campus tulevaisuuden rajapintana

Saksan Holzmindenissä sijaitsevan pääkonttorin yhteyteen rakennettu Energy Campus on STIEBEL ELTRONin kestävää kehitystä ja energiatehokasta rakentamista esittelevä lippulaivaprojekti.

Tämä koulutus- ja kommunikaatiokeskus tuo yhteen arkkitehtuuri- ja viestintämaailman – ja tuottaa plusenergiarakennuksena energiaa enemmän kuin kuluttaa sitä.

Miksi Energy Campus on rakennettu?

Sähkö edustaa STIEBEL ELTRONille tulevaisuuden energiatekijää. Energy Campus on yrityksen harkittu käytännön demostraatio aiheesta. Sähköön perustuva energiatulevaisuus on mahdollista jo nyt. Uskollisena johtoajatuksillemme tämä on tapamme esitellä älykkäästi verkotettua tulevaisuuden talotekniikkaa. 

Mitä rakennus tarjoaa kävijöille ja yrityskumppaneille?

Energy Campus on ennen kaikkea paikka tapaamista ja kommunikointia varten. Sitä ilmentävät jo julkisivun runsaat lasipinnat. Rakennus on tarkoitettu avoimeen tiedonvaihtoon ja jatkuvaan osaamisen siirtoon.

Yleisö pääsee tutustumaan STIEBEL ELTRONin talotekniikaratkaisuihin käytännössä. Koulutustiloissa voidaan esim. simuloida ja verrata laitetoimintoja äärimmäisissä ulkolämpötiloissa.

Minkä rakennusstandardien vaatimukset uusi rakennus täyttää?

Energy Campus on ensimmäisenä tämän tyyppisenä rakennuksena eteläisessä Ala-Saksissa sanut DGNB:n platinasertifikaatin. STIEBEL ELTRON on tästä huomionosoituksesta erityisen ylpeä.

Mitä yritystavoitteita Energy Campukseen liittyy?

Energy Campus tuo STIEBEL ELTRONia, sen tuotteita, ihmisiä ja yrityskulttuuria lähemmäksi suurta yleisöä. Lisäksi se edustaa alueellista juurtumista, sitoutumista tiettyyn paikkaan.

Energy Campus -koulutukset: Koe teknologia käytännössä.

Energy Campuksen sydämenä toimii tekniikkakeskus. Se kokoaa yhteen kaikki älykkään verkottumisen langat.

Energy Campuksen lämmitys- ja jäähdytysenergia tuotetaan keskitetysti STIEBEL ELTRON -lämpöpumpputekniikalla. Ympäristöenergialähteenä toimii pohjavesi, jonka käyttöä havainnollistetaan rakennuksen edessä olevan vesialtaan kautta. Kokonaisvaltaista konseptia täydentää optimoitu rakennuksen vaippa sekä julkisivuun ja kattoon integroitu noin 120 kWp:n aurinkokennoteho. Koulutustarkoituksessa tuotettavaa lämpö- tai jäähdytysenergiaa käytetään mahdollisimman laajalti – rakennus on energiakäänteeseen valmisteleva kenttälaboratorio.

Koulutustiloissa vallitsee teorian vastakohta. Koulutuksiin osallistujat pääsevät aktiivisesti kosketuksiin neljän erilaisen teemamaailman kanssa.

"Energy Campuksessa jaamme osaamistamme kumppaneillemme: Teknologiaosaamista, joka vastaa jo nyt tulevaisuuden haasteisiin."
Frank Röder, suunnittelu- ja koulutusosaston johtaja STIEBEL ELTRON
Teemamaailma ”lämpöpumppujärjestelmät”
 • Mikä lämmönlähde sopii parhaiten kohteeseen? Miten sama lämpöpumppu käyttäytyy lattialämmityksen tai patterilämmityksen yhteydessä? Näihin kysymyksiin tarjoavat vastauksia suorat, eri käyttömuuttujia (esim. ulkolämpötilat -15 ... +25 °C) simuloivat vertailevat tuotetestit
 • Sekoitusvesimäärän mittaus ja suurin saavutettavissa oleva käyttövesilämpötila varaajassa 
Teemamaailma ”lämmin käyttövesi”
 • Markkinajohtajan lämminvesilaitteiden esittely aivan uudenlaisella tavalla, esim. kolmen erityyppisen läpivirtauslämmittimen suoralla toiminto- ja mukavuusvertailulla
 • Laitteet stressitilanteissa ja kylmäveden lämpötilassa, syöttöpaineessa, järjestelmälämpötilassa ja virransyötössä tapahtuvien muutosten vaikutukset
 • Laitteiden uusimpien ominaisuuksien (esim. WLAN- ja Bleutooth-yhteys, interaktiivinen vianetsintä) vertailu
Teemamaailma ”ilmastointijärjestelmät”
 • Keskitetty? Hajautettu? Lämmön talteenotolla vai ilman? Erilaisten ilmastointijärjestelmien vertailu 
 • Mahdollisuus muuttaa yhdessä kouluttajiemme kanssa toimintamuuttujia (esim. menovirtauslämpötila, ulkolämpötila, lämmitysveden tilavuusvirta)
 • Lämpökertoimen, lämmitystehon ja virrankulutuksen määritys tämän perusteella
Teemamaailma ”asennuskeskus”
 • Laiteasiakas, asennus ja vianmääritys yksityiskohtaisesti: lämminvesilaitteiden vaihto nopeasti ja tehokkaasti, vianmääritys ja korjaustoimenpiteet 
 • Lämpöpumpputestausasema simulointia, käyttöönottoa ja viankorjausta varten
 • Toteutamme asiakaskohtaiset toiveet

Energy Campus on tarkoitettu myös alueen muiden toimijoiden käyttöön.

Tilaisuuksia varten on käytettävissä neljä huippunykyaikaisilla koulutusvälineillä varustettua seminaaritilaa ja kolme kokoustilaa. Suuria, enintään 300 henkilön edustustilaisuuksia varten suosittelemme tilavaa Foyer-aluetta.

Pohjakerros

 • Mahdollisuus suurten, jopa 300 henkilön tilaisuuksien järjestämiseen, erittäin nykyaikaiset kokoustekniikkaratkaisut
 • 4 seminaaritilaa, erittäin nykyaikaiset koulutusvälineet, yhdisteltävissä joustavasti jopa 100 osallistujalle
 • Terassiuloskäynti energiapuutarhaan
 • Ravintola- ja lounge-alue 

Yläkerros

 • 4 koulutustilaa teemamaailmoilla lämmin käyttövesi, ilmanvaihtojärjestelmät, lämpöpumppujärjestelmät ja asennuskeskus
 • Loggia, jonka lämpöpumppujärjestelmien teemamaailmaan on asennettuna 4 lämpöpumppua
 • 3 kokoustilaa yhteensä 32 osallistujalle 
 • Laaja lounge-alue