Nykyaikainen rakennusautomaatio

STIEBEL ELTRONin KNX IP -rajapinta

Kiinteistöhallintaan kohdistuvat vaatimukset kasvavat jatkuvasti. Niihin kuuluvat rakennustoimintojen kautta järjestelmään ulottuva ohjaus, yhteentoimivuus ja visualisointi. Mukavuus, energianhallinta ja turvallisuus ovat keskeisiä rakennusautomaatiota puoltavia tekijöitä.

Lämmityksen integrointi KNX-järjestelmään tapahtuu usein nimenomaan tähän tehtävään tarkoitetun väylän kautta. STIEBEL ELTRON kulkee innovatiivista polkua: KNX IP -rajapinta, joka on ensimmäinen ohjelmistolaajennus ISG Webiä varten, tekee ISG:stä KNX-väylän ja mahdollistaa eri lämpöpumpputyyppien helpon integroinnin. ISG Webin muut toiminnot pysyvät täysin käytettävissä!

KNX IP -ohjelmistolla varustettu ISG mahdollistaa lämmitysjärjestelmän etäohjauksen, ISG-huoltosopimuksen mukaisen etähuollon sekä integroinnin KNX IP -päätelaiteyhteydellä KNX-rakennusautomaatiojärjestelmään tabletin, tietokoneen, älypuhelimen tai muun mobiililaitteen kautta. Kaikki yhdessä laitteessa.