Energianhallintaa aurinkosähkön omakulutuksen nostamiseksi

Energy Management Interface (EMI) on ISG:n valinnainen ohjelmistolaajennus. Se mahdollistaa valittujen STIEBEL ELTRON -lämpöpumppujen ja ilmanvaihtojärjestelmien integroinnin SMA Sunny Home Managerin energianhallintaan. Etu: Lämpöpumppujen tai yhdistettyjen ilmanvaihtojärjestelmien ohjaus tapahtuu tarkasti, mikä nostaa aurinkosähkön omakulutusta ja lisää järjestelmän kokonaistaloudellisuutta.

Edut

  • Omakulutuksen nostaminen
  • Suurempi riippumattomuus sähkökulujen pienenemisen myötä
  • Huomattava panos ilmastonsuojeluun
  • Helppo asentaa ja käyttää

STIEBEL ELTRONin SMA:n kanssa yhteistyössä kehittämä EMI mahdollistaa SMA Sunny Home Managerilla (SHM) STIEBEL ELTRONin erilaisten tuotteiden (katso yhteensopivuusluettelo) integroinnin energianhallintaan. Laitteet liitetään yhdessä kotiverkon reitittimeen.ISG ennustaa lämpöenergian tarpeen ja järjestelmän varaajakyvyn sisätilojen ja veden lämmityskäyttöä varten ja välittää tiedon arvoidusta virrantarpeesta SHM-yksikölle. SHM suunnittelee laitteiden käyttöajan tuotto- ja kulutusennusteen mukaisesti siten, että sähkönkulutus tukee optimoidusti omakulutusta. Näiden suunnittelutietojen perusteella SHM lähettää käyttöaikaehdotuksen ja tarvittaessa tehosuosituksen ISG:lle. ISG toteuttaa tämän suosituksen järjestelmän toimintatilasta riippuen ja nostaa näin omakulutusta. Sähköenergia muunnetaan näin edullisesti lämpöenergiaksi ja välivarastoidaan taloon. Tämä toimintatapa takaa aurinkosähkön suuremman omaosuuden ja siten alemmat sähkökustannukset.

Tiedot järjestelmän tilasta ja omakulutuksen noususta ovat milloin tahansa saatavana ISG:n käyttöliittymän kautta. 

Edellytykset

  • STIEBEL ELTRON ISG web tai ISG plus
  • STIEBEL ELTRON -yhteensopiva lämpöpumppu tai kokonaislaite
  • STIEBEL ELTRON EMI ohjelmistokomponentit
  • SMA Sunny Home Manager

Muita tarvittavia komponentteja: Pöytätietokone perusselaimella ja internetyhteydellä kotiverkon reitittimen kautta. Rekisteröityminen ja tietojen aktivointi STIEBEL ELTRON -yrityskumppaniportaalissa ja SMA-portaalissa. Lisätietoja löytyy myös käyttöoppaasta. 

Yleiskatsaus järjestelmäkokoonpanoon